2020-2021

Sunday, November 8, 2020

Location:

LAKE WHEELER – INGALLS HARBOR

RESULTS

Individual Boat Results

Big Fish Results

Sunday, November 22, 2020

Location:

LAKE EUFAULA – LAKEPOINT

RESULTS

Individual Boat & Big Fish Results


Sunday, February 28, 2021

Location:

LAKE MARTIN

RESULTS

Individual Boat & Big Fish Results


Sunday, March 14, 2021

Location:

LAY LAKE

RESULTS  

Individual Boat & Big Fish Results


Sunday, May 23, 2021


Location:

LAY GUNTERSVILLE – STATE CHAMPIONSHIP

RESULTS

Individual Boat & Big Fish Results